| | | |

És objecte del present contracte la contractació servei de manteniments menors pels centres de GRAMEIMPULS, SA.

Id licitación: 1/2023; Órgano de Contratación: GRAMEIMPULS, SA; Importe: 170171.38 EUR; Estado: EN PLAZO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Homologación de empresas para compras de bienes corrientes

Id licitación: CE18196HO15/22; Órgano de contratación: Cetursa Sierra Nevada, S.A.; Importe: 4.503.290,06 €;

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Contractació del servei de manteniment i altres de les instal·lacions de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre.

Id licitación: CT2021008_2; Órgano de Contratación: Salut Terres de l’Ebre; Importe: 431966.09 EUR; Estado: Resuelta