| |

Contracte mixt de serveis, subministrament i obres pel manteniment de les instal·lacions de protecció d’incendis, sistemes d’intrusió i portes automàtiques dels edificis i equipaments municipals de Vilanova del Camí

Id licitación: CS/2023067; Órgano de Contratación: Ajuntament de Vilanova del Camí; Importe: 73427.78 EUR; Estado: PENDIENTE DE ADJUDICACION

| | | | |

Servicio de vigilancia y seguridad, así como el mantenimiento preventivo de los sistemas de alarma y protección de los equipos destinados a asegurar los bienes y las personas del Centro

Id licitación: HIL/2023/02/D/0073; Órgano de Contratación: Gerencia del Hospital Intermutual de Levante; Importe: 223822.86 EUR; Estado: ADJ

| | | | | |

Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de l’edifici seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Id licitación: IDES-2024-2; Órgano de Contratación: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT); Importe: 76279.41 EUR; Estado: Adjudicada

| | |

Servicios de vigilancia y seguridad en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Araba/Álava

Id licitación: 01/VC-282/23; Órgano de Contratación: INSS-Dirección provincial de Araba-Álava; Importe: 140909.09 EUR; Estado: ADJ

| | | |

E-300100/07-04-20 Servei de manteniment de les instal·lacions principals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra per al període 2021 a 2023,...

Id licitación: UPF-2020-0046; Órgano de Contratación: Universitat Pompeu Fabra; Importe: 3513005.98 EUR; Estado: Adjudicada

| | | | | |

Prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de l’edifici seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Id licitación: PREVI-IDES-2024-2; Órgano de Contratación: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT); Importe: 76279.41 EUR; Estado: Anuncio Previo

| |

Manteniment dels sistemes contra incendis, de seguretat d’intrusió i detecció d’incendis dels equipaments de l’ajuntament de Mollet del Vallès amb mesures de contractació sostenible especificats, entre d’altres, a les condicions...

Id licitación: COSE/22004; Órgano de Contratación: Ajuntament de Mollet del Vallès; Importe: 499118.21 EUR; Estado: PENDIENTE DE ADJUDICACION

Contratación del servicio de revisión anual del sistema de anclajes de seguridad que se utilizan para la limpieza exterior del cristal de cafetería del Parador de Turismo de Arcos de...

Id licitación: 2023-0273; Órgano de Contratación: Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.; Importe: 330 EUR; Estado: PUB

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Serveis de conservació i manteniment integral, gestió energètica i millora ambiental dels centres de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Id licitación: ACPC 2023-471; Órgano de Contratación: Agència Catalana del Patrimoni Cultural; Importe: 3789851.40 EUR; Estado: Adjudicada

| | |

L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de manteniment i conservació integral dels edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de Lleida que figuren a l’annex corresponent del Plec,...

Id licitación: SER_OBE_2023_0006; Órgano de Contratación: Ajuntament de Lleida; Importe: 8792065.36 EUR; Estado: PENDIENTE DE ADJUDICACION