|

L’objecte del present contracte és la contractació dels següents serveis: Cuina in situ Escola d’educació especial Llevant,...

Id licitación: IMSSG-OA_FEXP2019/000338; Órgano de Contratación: Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona; Importe: 1989830.64; Estado: ADJUDICADA