És objecte d’aquesta licitació el conjunt de condicions que han de regir l’adjudicació dels contractes d’arrendament del bé patrimonial consistent en dos habitatges situats a l’avinguda de la creueta 7...

Id licitación: 02/2022; Órgano de Contratación: Ajuntament de Lles de Cerdanya; Importe: 350.00; Estado: EVALUACION

| | | | | |

Concesión de servicios camping municipal de Boñar

Id licitación: 450/2021; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Boñar; Importe: 7778567.64 EUR; Estado: PUB

És objecte del contracte l’arrendament de les instal·lacions i els bens del Bar del Camp de Futbol de Lliçà d’Amunt,...

Id licitación: EXPED 1455/21; Órgano de Contratación: Ajuntament de Lliçà d’Amunt; Importe: 500.00; Estado: RESUELTA