Obres d’adequació d’espais de l’hospital mitjançant obres de reforma i pintura per fer front a la segona onada de la pandèmia ,...

Id licitación: CO/AH02/1101224890/20/CMUI; Órgano de Contratación: Institut Català de la Salut (ICS); Importe: 69877.32; Estado: RESUELTA