|

Obres de sectorització de l’àmbit d’instal·lació sota coberta del Teatre Municipal de Berga (fase I).

Id licitación: X2024000207; Órgano de Contratación: Ajuntament de Berga; Importe: 334990.25 EUR; Estado: Adjudicada