| |

Contractació dels serveis de transports de mercaderies i mitjans de transport de persones necessaris per a la realització de l’activitat,...

Id licitación: TNC-2023-5; Órgano de Contratación: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC); Importe: 494000.00; Estado: EN PLAZO

| |

Execució del servei de transport de mercaderies i persones,...

Id licitación: TNC-2021-00056; Órgano de Contratación: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC); Importe: 31100.00; Estado: RESUELTA