|

L’objecte d’aquest expedient és la licitació i tramitació de la concessió de domini públic per a l’ús i explotació d’una finca situada al carrer de la Muga,...

... número 29 del Parc empresarial de Calafell, per a l'ús i explotació de la mateixa, per procediment d'adjudicació directa, amb finalitat d'estacionament temporal de vehicles relacionats amb l'Escola de Circ i del Centre de restauració i formació pràctica. La intenció és la posada a disposició de vehicles i material de l'Escola de Circ per a esdeveniments Centre de restauració i formació pràctica, destinada a la restauració i/o reparació, incorporant persones treballadores de centres especials d'ocupació, empreses i altres entitats; amb una finalitat docent i de formació pràctica, laboral i professional

Id concurso 13612676
Importe0,00 €
Órgano de contrataciónAjuntament de Calafell
FuenteLicitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Área geográfica: Cataluña, España, ESTE, Tarragona
Estado:
Adjudicado
Fecha de adjudicación: 27-10-2023
Tipo de contratoPatrimonial

Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso. Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.