L’objecte d’aquest contracte és la prestació del Servei de transport escolar col·lectiu i transport adaptat del Consell Comarcal del Moianès, durant el període lectiu comprés entre febrer-juny de 2021....

.... El servei consisteix en el transport col·lectiu d'alumnes dins d'uns itineraris específics, fixats en el plec de prescripcions tècniques, durant tots els dies lectius del calendari escolar. El servei inclou el trasllat dels alumnes des de la parada de l'itinerari més propera al seu domicili fins als seus centres educatius, públics o privats concertats, ordinaris o d'educació especial, de l'àmbit territorial de la comarca. També integra el seu retorn a la parada d'origen i el servei d'acompanyament durant el trajecte

Id concurso 6770790
Importe43.314,39 €
Órgano de contrataciónConsell Comarcal del Moianès
Fuente
Área geográfica: Cataluña, España, ESTE
Estado:
Pendiente de adjudicación
desde el: 04-01-2021

Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso. Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.