|

Aquest contracte té per objecte la contractació de la prestació del servei d’organització,...

... producció, coordinació i muntatge de les activitats incloses al Festival d’Escalada de la Fira de la Muntanya 2023: Campionat Open Bloc d’Escalada, Xemeneia del Sucre i el monòlit d’escalada i la Tirolina. Aquest és un esdeveniment organitzat per l’Organisme Autònom de Fires i Mercats (en endavant OFIM) de l’Ajuntament de Vic

Id concurso 13475707
Importe11.450,56 €
Órgano de contrataciónOrganisme Autònom Fires i Mercats de Vic
FuenteLicitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Área geográfica: Cataluña, España, ESTE
Estado:
Adjudicado
Fecha de adjudicación: 17-11-2023
Tipo de contratoServicios

Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso. Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.