Servei de visites guiades i activitats sobre història i patrimoni de Barcelona per al Museu d’Història de Barcelona (MUHBA),...

... adreçades tant a públic escolar com a públic general (rutes, itineraris, visites guiades, tallers, i altres d'específiques). A més de l'execució i monitoratge de les activitats s'inclou també el dissen i guió de noves activitats, l'adaptació de guions preexistents, la producció de materials i dossiers per a realitzar-les, l'avaluació final de cada activitat realitzada i del conjunt del servei, la formació dels educadors i guies, i la participació en activitats de difusió del projecte educatiu del MUHBA (fires, jornades i altres esdeveniments)

Id concurso 7027160
Importe344.457,50 €
Órgano de contrataciónInstitut de Cultura de Barcelona
FuenteLicitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Área geográfica: Barcelona, Cataluña, España, ESTE
Estado:
Resuelto
Fecha formalización del contrato: 08-03-2021
Tipo de contratoServicios

Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso. Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.