Prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme als usuaris/es de les platges de la Ciutat de Badalona, tant a la sorra com a l’aigua, dins el que es considera...

... zona de bany ( zona reservada al bany delimitada a la zona aquàtica per una línia imaginaria paral·lela a la costa traçada a 200 m i senyalitzada amb boies- platges abalisades- i en la part terrestre s'estén per tota l'extensió de sorra que conforma la zona de platja), així com l'acompanyament al bany de persones amb diversitat funcional. L'àmbit territorial d'actuació seran les platges del terme municipal de Badalona, incloent-hi zones de sobreeixidors, espigons i el Pont del Petroli de conformitat amb la relació de punts d'assistència de les platges que figuren en els plecs que regulen aquesta licitació

Id concurso 7057627
Importe757.011,88 €
Órgano de contrataciónAjuntament de Badalona
Área geográfica: Barcelona, Cataluña, España, ESTE
Estado:
En plazo
Fecha límite: 19-02-2021
Tipo de contratoServicios

Según la configuración de tu cuenta, no tienes los permisos necesarios para ver los detalles completos de este concurso. Por favor, ponte en contacto con nosotros si deseas ampliarlos o más información.