| |

L’arrendament sense opció de compra de pianos, i el servei de transport per cobrir les necessitats derivades de la borsa d’arrendament de pianos.

Id licitación: 2022/0023063; Órgano de Contratación: Diputació de Barcelona; Importe: 18181.82 EUR; Estado: Adjudicada