|

És objecte d’aquest contracte la prestació del servei del transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca de les Garrigues,...

Id licitación: 596/2024; Órgano de Contratación: Consell Comarcal de les Garrigues; Importe: 3672806.64 EUR; Estado: EN PLAZO

| |

Prestació del servei transport adaptat destinat al trasllat a serveis socials especialitzats d’atenció diürna a persones amb discapacitat i persones grans amb dependència que no poden fer us del transport...

Id licitación: 1408-0141/2024; Órgano de Contratación: Consell Comarcal del Garraf; Importe: 350501.74 EUR; Estado: EN PLAZO